top of page
Bulanık Busines İnsanlar

HALKA ARZ

HALKA ARZ

 

Ekibimiz, şirket paylarının halka arzında hukuki durum tespiti, Sermaye Piyasası Kurulu izin ve işlemleri, halka arz sürecinde ortaya çıkabilecek potansiyel risklerin belirlenmesi ve bu risklere karşı şirketin korunması için gerekli düzenlemelerin yapılması, Halka arz sürecinde, şirketin hukuki stratejisinin belirlenmesi, Halka arz sürecinde şirketin yatırımcılarla, diğer paydaşlarla olan ilişkilerinin yönetimi  işlemlerinde;  halka arz sürecine ilişkin müvekkillerimize danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

bottom of page