top of page

Hizmetlerimiz

1

Sermaye Piyasaları

Ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösteren finansal kuruluşlara ve şirketlere; sermaye piyasalarından fon temini, halka arz, tahvil ihracı, finansal soruşturmalar konularında engin bir tecrübeye sahip olarak danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

2

Halka Arz

Halka arza hazırlık sürecinde ortaya çıkabilecek potansiyel risklerin belirlenmesi, halka arz sürecinde şirketin yatırımcılarla, diğer paydaşlarla olan ilişkilerinin yönetimi  konularında müvekkillerimize danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

3

Birleşme ve Devralmalar

Şirket satın almaları, hisse devirleri, konsolidasyon ve devralmalar, azınlık yatırımları, birleşme, bölünme, ortak girişimler dahil olmak üzere çeşitli yatırım konularında danışmanlık vermekteyiz.

4

Şirketler Hukuku

Farklı sektörlerde faaliyet gösteren halka açık ve Borsa şirketlerine kuruluş, ticari sözleşmelerin hazırlanması, kurumsallaşma, ortaklık hakları, ortak girişimler, iç yönergelerin hazırlanması konularında danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

5

Banka ve Finans Hukuku

Banka ve finansal kuruluşların işleyişi, yapısı ve organizasyonu, Kredi Sözleşmeleri, Şirket Finansmanı, Proje Finansmanı, Start-Up'lar, İslami Finans, Varlığa Dayalı Menkul Kıymet İhracı, Yapılandırılmış Finansman, Yeniden Yapılandırma konularında müvekkillerimize her türlü hizmeti sağlamaktayız.

6

Sözleşmeler

Sözleşme müzakerelerine katılım ve sözleşmelerin incelenmesi, revizesi, sözleşmelerde hukuki risk analizlerinin yapılması konularında danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

7

Kıymetli Madenler ve
Taşlar Piyasası

Kıymetli Madenler Piyasasında faaliyet gösteren şirketlere Finansal Piyasalar ve Kambiyo mevzuatı, Borsa İstanbul Kıymetli Madenler mevzuatı, Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanın Önlenmesi Hakkında mevzuata, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele ile risk temelli yaklaşım uygulamalarına, OECD ve Londra Külçe Piyasası Birliği başta olmak üzere uluslararası düzenlemelere uyum kapsamında danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

8

Sürdürülebilirlik

Borsa şirketleri, kıymetli maden aracı kurumları başta olmak üzere müvekkillerimize Avrupa Yeşil Mutabakatı, Sınırda Karbon Düzenlemesi, Emisyon Ticaret Sistemi, Türkiye'deki Sürdürülebilirlik Uygulamaları,  sorumlu tedarik zinciri uygulamaları ile "Çevre, Sosyal, Yönetişim" faktörlerine uyum sağlanması konusunda danışmanlık hizmeti sunuyoruz. 

bottom of page