top of page
Borsa Verileri

BANKA VE FİNANS 

BANKA VE FİNANS

Banka ve finansal kurumların işleyişi, yapısı ve organizasyonu, Kredi Sözleşmeleri, Şirket Finansmanı, Proje Finansmanı, Start-Up'lar, İslami Finans, Varlığa Dayalı Menkul Kıymet İhracı, Yapılandırılmış Finansman, Yeniden Yapılandırma ve Yatırımcıların Korunması olmak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nda ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda yer alan suç ve yaptırımlara ilişkin olarak müvekkillerimize her türlü hizmeti sağlamaktayız.

bottom of page