top of page
Masanın Etrafında Oturan İş Adamları Grubu

ŞİRKETLER

ŞİRKETLER

 

Farklı sektörlerde faaliyet gösteren halka açık ve özel şirketlere şirketler ve ticaret hukuku alanında kuruluş, ticari sözleşmelerin hazırlanması, kurumsallaşma, ortaklık hakları, ortak girişimler, iç yönergelerin hazırlanması, yeniden yapılandırma konularında danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

Yeni bir şirketin kurulması sürecinde şirketin tescil işlemlerini hakkında, Şirket içinde hisselerin devri veya satışı, şirket birleşmeleri veya bölünmeleri durumunda ilgili taraflar arasındaki anlaşmaların düzenlenmesi, şirketler hukuku çerçevesinde sermaye artırımı veya azaltımı süreçlerinin yürütülmesi; bölünme, birleşme, tür değişikliği, tasfiye, malvarlığı devri, işletme devri veya pay devri dâhil olmak üzere her türlü şirket içi yeniden yapılanmalarının gerçekleştirilmesi, ortaklar arasındaki veya ortaklarla şirket arasındaki uyuşmazlıklarda danışmanlık, Yatırım süreçlerinin ilk müzakerelerinden başlayarak hukuki sözleşmelerin hazırlanması, düzenleyici ve denetleyici kurumlardan gerekli idari izinlerin alınması,  Sermaye piyasası mevzuatına tabi şirketler yönünden gerekli yükümlülüklerin ve işlemlerinin yapılmasında hukuki desteğin sağlanması, Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde eğitim/danışmanlık hizmeti verilmesi, Türk Ticaret Kanunu’na uyum çerçevesinde veya mevcut pay sahipleri arasında akdedilmiş hükümleri yansıtmak amacıyla esas sözleşme değişikliklerinin gerçekleştirilmesi alanlarında müvekkillerine danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

bottom of page